Signature Hot Drinks
kjk.png

Hot Taro Jin Xuan Oolong

Hot Grapefruit with

Jasmine Tea

ioiko.png

Hot Orange with Jasmine Tea

hjgjg.png

Honey Lemon & Graefruit Tea

Longan Jujube Tea

Sweet Rose Tea